Van harte welkom op het online ledenplatform van de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft.

Dit digitale ledenportaal is rechtstreeks gekoppeld aan onze ledenadministratie.

Wilt u lid worden? Dan kan ook op deze plek. Klik hiervoor op Lid worden rechtsboven in uw scherm.

Bestuur BHTD

 


Over ons

De Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft, kortweg BHTD, is een vereniging van huurders en eigenaren van woningen, gelegen in zowel Tanthof-Oost (postcode 2623) als Tanthof-West (postcode 2622), met ongeveer 2000 leden.

Doelstellingen

De doelstellingen van de vereniging zijn statutair als volgt vastgesteld:

  • Het handhaven en verbeteren van het volle eigendom- en woongenot van haar leden
  • Behartigen van de zakelijke belangen van haar leden in hun kwaliteit van huurder of huiseigenaar, voor zover deze belangen die leden of een deel daarvan gemeenschappelijk aangaan;
  • Behartigen van andere gemeenschappelijke belangen betreffende woon- en leefklimaat in de wijk.

 

De BHTD geeft invulling aan deze doelstellingen door onder andere actief deel te nemen aan het overleg met de gemeente over zaken als de wijkbeschrijving en het wijkbeheerplan.

 


Mijn BHTD is mede mogelijk gemaakt door